Služby

Intervenční centra

Intervenční centra

Velmi specifickou sociálních služeb jsou nepochybně intervenční centra. Jedná se o zařízení, která nabízejí krátkodobou pomoc lidem, kteří jsou ohroženi násilným chováním osob ve společné domácnosti, tedy pro osoby ohrožené domácím násilím. Týká se to násilí mezi partnery, násilí páchané…

Být dobrovolníkem? Na to každý nemá

Být dobrovolníkem? Na to každý nemá

Aby se mohl člověk stát dobrovolníkem, potřebuje k tomu jeden povahový rys. Tím je schopnost empatie. ·        Jestliže nesoucítíme s druhými, určitě nebudeme schopni ani ochotni komukoliv nezištně pomoci. Posláním dobrovolníka je přispění ke zlepšení podmínek léčby. Dobrovolník zprostředkovává kontakt…